logistics-manager-640x230

Các trường hợp được khai bổ sung số hiệu container khi XK

 Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trường hợp khi thực hiện thủ tục hải quan XK chưa có số hiệu container hoặc số hiệu container có thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan, công chức hải quan giám sát chỉ chấp nhận cập nhật vào Hệ thống trong các trường hợp cụ thể.

Read More

d94f627502b4e4cd6271fda19453d9a6vaytinchapnhanh_FDPA

Xu hướng tiêu dùng: chi tiêu mạnh

Đối với ngành tài chính tiêu dùng ở Việt Nam thì việc nắm bắt xu hướng và hiểu rõ hành vi tiêu dùng nhóm khách hàng hiện hữu và tiềm năng, tạo tiền đề cho các hoạt động đầu tư và phát triển thương mại của doanh nghiệp

Thị trường tài chính tiêu dùng năng động

Read More