• Thanh toán trực tiệp bằng tiền mặt sau khi sản phẩm dịch vụ được cung cấp & thực hiện

 

  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

 

  • Thông tin chi tiết về số tài khoản chúng tôi sẽ gửi email cho khách hàng hoặc có trong hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên.

 

  • Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên hoặc công ty và chuyển cho dịch vụ nào. Sau khi chuyển khoản chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không phản hồi lại quý khách có thể trực tiếp khiếu nại về công ty và yêu cầu bồi thường nếu có chứng minh về hợp đồng ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất.