Ngày:

Giờ:

 

Tỷ giá xăng dầu được Thông Quan cập nhật thường xuyên chính xác nhất

 

XĂNG E5 RON 92

24.190 đ/L

XĂNG RON 95 - III

26.270 đ/L

XĂNG RON 95 - V

26.270 đ/L

DO 0,001S - V

24.450 đ/L

DO 0,05S - II

23.590 đ/L

 

 

 

-----------------
@logistics_thongquan