Ngày:

Giờ:

 

Tỷ giá xăng dầu được Thông Quan cập nhật thường xuyên chính xác nhất

 

XĂNG E5 RON 92

22.110 đ/L

XĂNG RON 95 - III

23.130 đ/L

XĂNG RON 95 - V

23.620 đ/L

DO 0,001S - V

20.500 đ/L

DO 0,05S - II

19.870 đ/L

 

 

 

-----------------

                                         @logistics_thongquan