Việt Nam Là Quốc Gia Nông Nghiệp

Việt Nam Là Quốc Gia Nông Nghiệp

16/12/2020


Tại Quảng Nam, mô hình trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi vụ Hạ Thu 2014, năng suất ngô đạt từ 5,3-7 tấn/ha. So với trồng lúa cùng vụ cho thu nhập tăng thêm 1,8-2,6 lần. Tuy nhiên, người nông dân lại không mấy mặn mà.

Xem thêm ››