18/10/2022 | 2124 |
0 Đánh giá

Những trường hợp tờ khai hải quan bị hủy hoặc người khai có nhu cầu tự hủy dựa theo các quy định thông tư được ban hành sau:

Các trường hợp hủy tờ khai tại khoản 11 điều 1 thông ty 39/2018/TT-BTC, sửa đổi thông tư 38/2015/TT-BTC. Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu do Bộ trường Bộ tài chính ban hành.

 

 

a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đên cửa khẩu nhập;

 

a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng vào khu vực giảm sát hải quan tại cửa khẩu xuất.

 

a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khải hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất.

 

a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để hài quan kiểm tra;

 

a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diên phải có giất phép của cơ quan quản lý chuyên nghành không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khải

 

b) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

 

c) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên nghành, sau khi xử lý vi phạm với hình thúc phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

 

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

 

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

 

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, a.3, a.4 và d.1, d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

 

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm thông tư này, trừ tường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Trên đây là các vấn đề về trường hợp lý do bị hủy tờ khai. Mong rằng bài viết giúp giải quyết các thắc mắc của bạn. Còn thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đọc!

 

Văn Bản Thông Tư Của Bộ Tài Chính Ban Hành

 

 

THÔNG QUAN LOGISTICS chuyên thủ tục hải quan vận chuyển quốc tế - nội địa trọn gói và tư vấn các giấy phép chuyên nghành. 

Địa chỉ trụ sở: 1086 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: K
hu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận