Công ty chúng tôi la DN trong nước, công ty chúng tôi có XK kinh doanh hàng hóa váo khu công nghịep VN-Singapore2, Nhưng nguồn gốc hàng XK là hàng NK kinh doanh. Vậy xin quý cơ quan giải đáp là CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ PHẢI NỘP THUẾ XN KHI XK KHÔNG? 

Sản phẩm đá được sản xuất với quy trình như sau có được coi là đã gia công hay không : Khai thác đá từ mỏ => Đá khối nguyên liệu => Cưa thô => thành đá tấm thô => băm, đục bề mặt => Thành phẩm.

Theo biểu thuế Xuất Nhập khẩu thì mã HS 6802:Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01 đá khối dùng để khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến) có hoặc không có lớp lót đá hạt, đá dăm, bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến). Xin quý cơ quan cho biết: Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công được hiểu như thế nào ? công đoạn nào được coi là đã gia công?

Sản phẩm đá được sản xuất với quy trình như sau có được coi là đã gia công hay không : Khai thác đá từ mỏ => Đá khối nguyên liệu => Cưa thô => thành đá tấm thô => băm, đục bề mặt => Thành phẩm.

Tôi muốn hỏi về thủ tục hải quan và thuế nhập khẩu để được phép nhập khẩu ống khoan,mũi khoan, choòng khoan và ống thép các loại từ Nga và các nước SNG về Việt Nam để kinh doanh. Mong sớm nhận được hồi âm của quý cơ quan.

Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu..

Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan, thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan được quy định như sau:

1. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan.

2. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định (khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải), thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định nhà nước.