09/05/2022 | 756 |
0 Đánh giá

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan?

Câu trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019) quy định như sau: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Địa chỉ trụ sở: 1086 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: K
hu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận