01/07/2022 | 142 |
1 Đánh giá

Một số thông tin cập nhật mới nhất và hướng dẫn đề nghị quý khách hàng thực hiện các thủ tục khai báo hải quan nhằm tránh những sai xót....

Hướng dẫn và đề nghị quý khách hàng thực hiện khai báo thủ tục hải quan cho các tiêu chí về địa điểm báo thuế, phương tiện vận chuyển và cửa khẩu xuất tàu cho hàng hóa xuất khẩu tập kết vài cảng Tân Cảng Cát Lái, Cát Lái Giang Nam, sau đó tiếp tục vận chuyển đi cảng Cụm Cảng Cái Mép đề xuất tàu như sau:

1. Địa điểm xếp hàng

 

2. Phương Tiện Vận Chuyển Dự Kiến

 

3. Địa điểm đích cho vận chuyển báo thuế

 

► Các trường hợp:

- Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng , cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

- Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông ty số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC)

- Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

- Sau khai nhận hàng hóa do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

 

*Trường hợp sau khi hàng hóa đã tập kết vào cảng Tân Cảng Cát Lái, Cát Lái Giang Nam và hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng mới: Hàng tàu thông báo cho cơ quan hải quan bằng văn bản để làm thủ tục hải quan vận chuyển đi cửa khẩu mới để xuất tàu và thông báo cho các khách hàng thực hiện khai báo sửa đổi thông tin cửa khẩu xuất cho tờ khai hải quan đã thông quan, chậm chất 05 ngày kể từ ngày hãng tàu nộp văn bản thông báo cho cơ quan hải quan, theo quy định tại điểm a.3 Khoảng 02 Điều 20 khoản 9 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Nhận được hướng dẫn nêu trên, đề nghị quý hãng tàu căn cứ vào kế hoạch bố trí phương tiện vận tải quốc tế cập cảng để xếp hàng và cảng, địa điểm tiếp nhạn hàng xuất khẩu từ khách hàng của công ty mình, thông báo cho các khách hàng thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các tiêu chí nêu trên trước khi làm thủ tục thông quan và chuyển hàng hóa tập kết vào cảng Tân Cảng Cát Lái, Cát Lái Giang Nam.

♦ Công Ty Thông Quan luôn cung cấp dịch vụ với chất lượng và uy tin tốt nhất và tận tâm thực hiện các yêu cầu của quý khách hàng mang lại sự hài lòng và giá trị thực cho doanh nghiệp tham khảo các : Dịch Vụ Logistics và Chuối Cung Ứng của Thông Quan. 

 

Địa chỉ trụ sở: Số 1A, Tổ 10, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: 
khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
Chi nhánh Lộc An - Lô E, đường N1, KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận