06/07/2022 | 584 |
0 Đánh giá

Các điều kiện giao nhận quốc tế INCOTERMS 2010 có trong các phiên đàm phán thương mại quốc tế, bài viết sẽ đưa bạn hiểu rõ và dễ nhớ nhất các điều kiện của INCOTERMS....

1/ INCOTERMS LÀ GÌ?

"Incoterms là một loạt các điều khoản thương mại được quốc tế công nhận được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) xuất bản, và được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Những điều khoản này cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong thương mại nội địa.

 

Nội dung Incoterms là nội dung quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu, đó là tập hợp những quy định có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa các bên giao dịch về việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí và di chuyển rủi ro trong quá trình giao nhận hàng hóa được quy định trong văn bản được gọi là Icoterms (International Commercial Terms - các điều kiện thương mại quốc tế) bao gồm:

- Trách nhiệm tiến hành việc giao nhận hàng.

- Chi phí về giao nhận hàng.

- Điểm đánh dấu trách nhiệm chịu rủi ro tổn thất về hàng hóa (điểm tới hạn): tới điểm nào thì rủi ro và tổn thất về hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua, hoặc trách nhiệm thuộc về hai bên.

2/ NỘI DUNG INCOTERMS 2010 - 11 ĐIỀU KIỆN

Incoterms 2010 gồm có 11 điều kiện chia thành 4 nhóm:

- Nhóm E: EXW

- Nhóm F: FCA, FAS, FOB

- Nhóm C: CFR, CIF, CPT, CIP

- Nhóm D: DAT, DAP, DDP

 

EXW (ExWork nơi đi) - Giao tại xưởng

ExWork là giá xuất xưởng; có nghĩa là theo điều kiện này, người bán sẽ giao hàng cho người mua tại cơ sở người bán hoặc tại một địa điểm chỉ định khác (ví dụ: xưởng, nhà máy, kho hàng,...) theo quy định trên hợp đồng. Sau đó, bên mua chất hàng lên phương tiện vận tải của mình.

Mọi rủi ro từ lúc bên bán giao hàng cho bên mua thì bên mua sẽ phải chịu trách nhiệm.

Với điều kiện này, người bán phải thực hiện trách nhiệm và chi phí tối thiểu, còn người mua thực hiện trách nhiệm và chi phí tối đa.

FCA (Free Carrier) - Giao cho người chuyên chở

Nó được dùng cho mọi phương thức vận chuyển, bao gồm cả vận tải đa phương thức.

Việc giao hàng và chuyển giao rủi ro diễn ra khi xe tải hoặc phương tiện khác đến nơi này, sẵn sàng để dỡ hàng – ở nơi khác lời nói, người vận chuyển có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa. (Nếu có nhiều hơn một hãng vận chuyển, thì có nguy cơ chuyển khi giao hàng cho hãng vận chuyển đầu tiên.)

Trường hợp địa điểm được đặt tên là cơ sở của người bán, thì người bán có trách nhiệm tải hàng lên xe tải, đây là một sự khác biệt quan trọng so với Ex Works (EXW).

Theo điều kiện này, người bán phải:

 • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
 • Giao hàng tại địa điểm và trong thời gian quy định cho người vận tải mà người mua đã chỉ định.
 • Cung cấp bằng chứng về việc giao hàng cho người vận tải.

Theo điều kiện này, người mua phải.

 • Chỉ định người vận tải.
 • Kí hợp đồng vận tải và trả cước vận tải.
 • Chịu rủi ro và tổn thất về hàng từ khi hàng được giao cho người vận tải đã được chỉ định.

FAS (Free Alongside Ship) - Giao hàng dọc mạn tàu

Nó có nghĩa, bên bán hàng sẽ chi trả cước phí vận chuyển hàng hóa tới cảng giao hàng. Bên mua sẽ thanh toán cước phí xếp hàng, vận tải, bảo hiểm, dỡ hàng và vận chuyển từ nơi dỡ hàng tới nơi lưu trữ hàng hóa của mình. Bên mua sẽ chịu rủi ro diễn ra khi hàng hóa được giao tại cầu cảng nơi giao hàng.

Theo điều kiện này, người bán phải:

 • Giao hàng dọc mạn con tàu do người mua chỉ định.
 • Cung cấp chứng từ chứng minh hàng đã đặt thực sự dọc mạn tàu.
 • Lấy giấp phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất.

Theo điều kiện này, người mua phải.

 • Kịp thời chỉ định tàu chuyên chở và trả cước phí.
 • Chịu mọi tổn thất về hàng kể từ khi hàng đã giao dọc mạn tàu.

FOB (Free On Board) - Giao hàng lên tàu

Điều khoản FOB tương tự như FAS, nhưng bên bán cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Việc chuyển giao diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng. Các khoản chi phí khác như cước phí vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng.

CFR (Cost and Freight) - Tiền hàng và cước phí

Người bán sắp xếp và trả tiền vận chuyển đến cảng đến do bên mua chỉ định. Người bán giao hàng, thông quan xuất khẩu, xếp hàng lên tàu.

Tuy nhiên, rủi ro chuyển từ người bán sang người mua sau khi hàng hóa đã được chất lên tàu, tức là trước khi vận chuyển chính diễn ra.

Người bán không chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc dở.

Theo điều kiện này, người bán phải.

 • Kí kết hợp đồng chuyên chở đường biển và trả cước để chuyển hàng đến cảng đích.
 • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
 • Giao hàng lên tàu.
 • Cung cấp cho bên mua hóa đơn và vận đơn đường biển.
 • Trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu.
 • Trả tiền chi phí dỡ hàng, nếu chi phí này được tính vào cước.

Theo điều kiện này, nghĩa vụ của người mua.

 • Nhận hàng khi hóa đơn và vận đơn được giao cho mình.
 • Trả tiền chi phí dỡ nếu chi phí chưa nằm trong cước.
 • Chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng kể từ khi hàng qua hẳn lan can tàu cở cảng bốc.

CIF (Cost Insurance and Freight) - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 

Điều kiện CIF được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế khi người ta sử dụng phương thức vận tải biển.

Khi giá cả được nêu là CIF, nó có nghĩa là giá của bên bán hàng đã bao gồm giá thành của sản phẩm, cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

CIF ngoài trừ phần bảo hiểm, các phần còn lại giống điều kiện CFR.

Giống như điều kiện CFR, rủi ro chuyển từ người bán sang người mua sau khi hàng hóa đã được chất lên tàu, tức là trước khi vận chuyển chính diễn ra.

CPT (Carriage Paid To) - Cước phí trả tới

Trong CPT, người bán sẽ xuất khẩu hàng hóa và giao cho người chuyên chở do người bán chỉ định tại địa điểm giao hàng đã thỏa thuận tại nơi xuất xứ. Tại thời điểm này, rủi ro được chuyển cho người mua. Người bán có trách nhiệm ký hợp đồng và trả tiền vận chuyển chính cho đến khi nơi được đặt tên theo thỏa thuận. Hợp đồng vận chuyển phải ghi rõ nguồn gốc và điểm đến. Thuật ngữ này có thể được sử dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển.

CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Cước phí bảo hiểm trả tới

Theo điều kiện này, người bán phải:

 • Kí hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định.
 • Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu.
 • Giao hàng cho người vận tải đầu tiên.
 • Kí hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm.
 • Cung cấp cho người mua hóa đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm chứng minh hàng hóa đã được bảo hiểm.

Theo điều kiện này, người mua phải:

 • Nhận hàng khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, khi hóa đơn, đơn bảo hiểm và chứng từ vận tải được giao cho mình.
 • Chịu rủi ro và tổn thất khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên.

DAT (Delivered At Terminal) - Giao tại bến

Có nghĩa là người bán giao hàng, sau khi hàng đã được dỡ ra khỏi phương tiện vận tải, được đặt tại nơi người mua quy định. Người bán sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí khi đem hàng tới điểm đến đó.

Điều kiện DAT yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ là thủ tục nhập khẩu hay trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào.

DAP (Delivered At Place) - Giao tại nơi đến

Có nghĩa người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đã đến đích và sẵn sàng cho việc dở hàng xuống địa điểm đích. Các bên được khuyến cáo nên xác định càng rõ càng tốt địa điểm giao hàng tại khu vực vực địa điểm đích, bởi đó sẽ là thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa từ người bán sang người mua.

Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục hải quan và nộp thuế.

DPP (Delivered Duty Paid) - Giao hàng tại đích đã nộp thuế

Nghĩa là người bán giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc hịu hết các phí tổn và rui ro cho đến khi hàng đến đích, gồm các chi phí thuế và hải quan. Điều khoản này không phân biệt hình thức vận chuyển.

 

*Lưu Ý:

FAS; FOB; CFR; CIF: chỉ áp dụng cho vận tải biển

- Các điều kiện còn lại có thể áp dụng cho mọi phương thức vận tải, đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không.

 

Địa chỉ trụ sở: 1086 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: K
hu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận