02/04/2022 | 649 |
0 Đánh giá

THU PHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN HCM TỪ NGÀY 01/04/2022

🎯 Tờ khai trước 1/4 có bị thu phí CSHT không? 👉 Không

🎯 Mở trước 1/4, hạ hàng sau 1/4, có thu phí không? 👉Không

🎯 Mở tờ khai trước 1/4, hàng vào kho sau 1/4, có thu phí không? 👉

⭐ Hàng lẻ: tại KVTC, hàng nhập KH đóng trên EWMS, hàng xuất đóng trực tiếp (hướng dẫn phía dưới)

 • KVTC là đơn vị mở tờ khai độc lập nên sẽ là đơn vị đứng ra nộp hộ phí và thu lại từ chủ hàng. KH đóng tiền cho KVTC
 • Đối với hàng CFS nhập khẩu: Hàng nằm trong các container có ngày rút container vào kho từ 01/4/2022.
 • Đối với hàng CFS xuất khẩu: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.
 • Đối với hàng gửi kho ngoại quan:
  • Hàng từ nước ngoài: Hàng có ngày dỡ lên bãi cảng từ 01/4/2022
  • Hàng từ nội địa: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.

1️⃣ Tờ khai hàng nguyên container mở truớc 1/4 có bị thu phí CSHT không? 👉Không

2️⃣ Mở tờ khai hàng nguyên container trước 1/4, sau 1/4 mới đưa hàng vào cảng, có thu phí không? 👉 Không

Mở tờ khai hàng lẻ trước 1/4, sau 1/4 mới đưa hàng vào kho CFS, có bị thu phí không? 👉

3️⃣ Phí CSHT đóng ở đâu?

⭐ Hàng nguyên container: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn/

Hoặc trên hệ thống ECUS5VNACCS

⭐ Hàng lẻ: tại KVTC, hàng nhập KH đóng trên EWMS, hàng xuất đóng trực tiếp (hướng dẫn phía dưới)

 • KVTC là đơn vị mở tờ khai độc lập nên sẽ là đơn vị đứng ra nộp hộ phí và thu lại từ chủ hàng. KH đóng tiền cho KVTC
 • Đối với hàng CFS nhập khẩu: Hàng nằm trong các container có ngày rút container vào kho từ 01/4/2022.
 • Đối với hàng CFS xuất khẩu: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.
 • Đối với hàng gửi kho ngoại quan:
  • Hàng từ nước ngoài: Hàng có ngày dỡ lên bãi cảng từ 01/4/2022
  • Hàng từ nội địa: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.

4️⃣ Không đóng phí có lấy hàng ở cảng được không? Hiện tại vẫn cho phép KH xuất/nhập hàng hoá, Eport chỉ có cảnh báo chưa đóng phí. Tuy nhiên, khi có lệnh cưỡng chế từ Cảng vụ đường thuỷ nội địa TPHCM (cảnh báo cưỡng chế), KH cần thực hiện đóng phí trước khi đến cảng.

## nguồn Tân Cảng Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở: 1086 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: K
hu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận