hai-quan

Tìm hiểu thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản

Giấy phép kinh doanh của Công ty không có chức năng xuất nhập khẩu quần áo, vải, vậy muốn xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản, Công ty có cần đăng ký lại giấy phép kinh doanh và các thủ tục để xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản như thế nào? Read More

hai-quan

Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chủ trì sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trong đó có quy định các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, doanh nghiệp không phải nộp trực tiếp dưới dạng bản giấy cho cơ quan hải quan mà gửi dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan qua Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử. Read More

hai-quan

Tại sao khai bổ sung lúc nửa đêm?

Nhập khẩu 8 container gạch sai khai báo hải quan, khi bị cơ quan Hải quan phát hiện, DN đối phó bằng cách thực hiện khai bổ sung vào lúc nửa đêm hòng lấp liếm hành vi vi phạm

Đó là trường hợp của Công ty TNHH R.L. (Phú Nhuận- TP.HCM). Công ty này đăng kí làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gồm 8 container gạch men theo 2 tờ khai hải quan. Lô hàng được phân vào luồng Đỏ- kiểm tra thực tế hàng hóa. Read More