28/08/2023 | 418 |
0 Đánh giá

“CHẠY HẾT SỨC, BUNG HẾT CHẤT” chủ đề chạy của Thông Quan Logistics trong cuộc thi lần này

 

🏅Bộ môn chạy bộ đang trở nên phổ biến ở Việt Nam và nhiều công ty cũng đã tổ chức các cuộc thi chạy bộ nhằm tạo sân chơi bổ ích nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết nội bộ. Do đó Công ty Cổ Phần Thông Quan đã phát động phong trào cho toàn thể công ty. 

🏅Giải chạy đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù sau những ngày làm dài nhưng các runners đã cố gắng hoàn thành mục tiêu chung của cả đội và tiêu chí cuộc thi là “100km” đầu tiên để vượt qua thách thức của bản thân và để đem chiến thắng về cho đội của mình.

🥰 Hy vọng đây sẽ là cuộc thi khởi động phong trào chạy bộ cho Công Ty Thông Quan nối bước theo đó sẽ có những cuộc thi mang lại giá trị cho cộng đồng xã hội và CB-CNV công ty.

 

Địa chỉ trụ sở: 1086 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 1: K
hu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng giao dịch 2: 
 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251 887 1409

Email: info@thongquan.com.vn


(*) Xem thêm

Bình luận